Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden voor de hulp aan mijn kind

Om hulp voor uw kind te krijgen gelden enkele voorwaarden. De gemeente bekijkt in ieder geval of hulp voor uw kind noodzakelijk is. Ook bekijkt de gemeente of u zelf de problemen kunt oplossen. Soms zijn er ook andere zorgverleners die uw kind kunnen helpen. Dat bekijkt de gemeente ook. De gemeente kan eigen aanvullende voorwaarden stellen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.