Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik kan zelf hulp bieden

De gemeente biedt geen hulp als uw kind zelf of samen met u (de ouders) de problemen kan oplossen.

Voordat uw kind hulp krijgt, bekijkt de gemeente de 'eigen kracht' van u en uw kind. De gemeente kijkt naar de eigen mogelijkheden die u heeft om de problemen op te lossen. Dat kan ook betekenen dat personen uit de sociale omgeving van uw kind helpen bij een oplossing. Hiervoor kan een familiegroepsplan opgesteld worden.

Pas als u er op eigen kracht niet uitkomt, biedt de gemeente hulp aan uw kind.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Voor 'gebruikelijke hulp' krijgt u geen ondersteuning van de gemeente. Dit valt onder de 'eigen kracht' van u en uw kind. Gebruikelijke hulp is de normale, dagelijkse hulp of zorg die ouders aan hun kind bieden. Zoals de persoonlijke verzorging van jonge kinderen en het bieden van een veilige woonsituatie.

Pas als duidelijk is dat de hulp die uw kind nodig heeft geen gebruikelijke hulp is, biedt de gemeente de hulp.

De gemeente kan u een bedrag geven, waarmee u zelf hulp kunt regelen. Dit heet een persoonsgebonden budget (PGB). U bepaalt in overleg met de gemeente wie de hulp aan uw kind gaat geven. Soms kunt u dat zelf zijn. Met het PGB betaalt u dan uzelf. Maar u kunt ook een ander de hulp laten bieden. Met het PGB betaalt u deze persoon voor de geboden hulp.

Een PGB kunt u aanvragen bij de gemeente.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.