Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik heb begeleiding

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

Uw gemeente kan voor begeleiding een bijdrage in de kosten van u vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is € 19,- per maand per cliënt of per gehuwde cliënten samen.

Uw gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Hoe lang moet u meebetalen?

De gemeente kan gedurende de periode dat u gebruik maakt van de begeleiding een bijdrage (€19,- per maand) vragen.

U ontvangt zoveel begeleiding, als waar u volgens uw indicatie recht op hebt. Verandert uw situatie? Dan kan het zijn dat de hulp die u krijgt niet meer toereikend is, of dat u juist meer hulp krijgt dan u nodig hebt. In dat geval zal de gemeente de omvang van uw begeleiding bijstellen. Dat kan op 2 manieren, afhankelijk van het systeem dat uw gemeente hanteert:

SysteemAanpassen van de omvang van uw begeleiding
Uren Uw recht op begeleiding wordt uitgedrukt in een aantal uren hulp per week. Om dit aantal uur te kunnen wijzigen, heeft u een nieuwe indicatie nodig. 
Resultaatsgebieden
Als de resultaatsgebieden niet worden behaald moet u hiervan melding maken bij de gemeente, want u wordt niet voldoende gecompenseerd.

De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de dagbesteding (begeleiding groep). Gemeenten zijn vrij om het vervoer zelf in te richten. De gemeente kan het vervoer zelf organiseren of de instelling het vervoer laten organiseren. Als u vervoer nodig heeft naar uw dagbesteding en dit wordt niet door de instelling zelf gedaan, kunt u bij uw gemeente aankloppen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.