Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beëindiging

Intrekken of beëindigen van het recht op bijstand

Het kan zijn dat het recht op bijstand moet worden ingetrokken of beëindigd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • u gaat verhuizen naar een andere gemeente;
  • u heeft werk gevonden en verdient daarmee meer dan uw bijstandsuitkering;
  • u gaat samenwonen of trouwen met een partner die voldoende inkomsten heeft;
  • u heeft geld ontvangen waardoor uw vermogen is gestegen tot boven de grens (bijvoorbeeld een erfenis, een grote prijs in een loterij);
  • u heeft uw inlichtingenplicht geschonden (inkomsten of vermogen niet gemeld) en heeft daardoor ten onrechte bijstand ontvangen;
  • u geeft geen informatie aan de gemeente, zodat die het recht op bijstand niet (meer) kan  vaststellen.

Beëindigingsonderzoek

In gevallen als de eerste vier zal de gemeente nadat de bijstand is beëindigd onderzoeken of er nog wederzijdse rechten of verplichtingen zijn. Misschien moet er nog vakantiegeld aan u worden uitbetaald of staat er nog een schuld van u bij de gemeente open. Als er nog een schuld openstaat kan de gemeente deze verrekenen met het vakantiegeld waarop u nog recht heeft. Hierover ontvangt u dan bericht van de gemeente.

Bent u de inlichtingenplicht niet nagekomen dan zal de gemeente een onderzoek instellen. Meestal leidt dit ertoe dat u (een deel van) de betaalde bijstand moet terugbetalen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.